Privacy

Privacyverklaring

Duurzaamheidsloket West-Brabant organiseert samen met derde partijen zoals gemeenten, energiecoöperaties en actieve buurten via Buurkracht collectieve inkoopacties. Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Voor het laatst gewijzigd op 31 januari 2019

Welke gegevens verzamelen wij
Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij deelname aan Samen Slim Inkopen laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u een passend aanbod te kunnen doen en daarover met u te communiceren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam;
  • Adres en woonplaats;
  • Aanhef;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Informatie over uw energieverbruik en huidige energiecontract;
  • Geboortedatum (alleen wanneer u het aanbod accepteert);
  • IBAN en naam rekeninghouder (alleen wanneer u het aanbod accepteert).

Waar gebruiken wij uw gegevens voor
Om de Samen Slim Inkopen actie goed te kunnen uitvoeren verwerken wij uw gegevens in een aantal stappen. Ten eerste verzamelen wij alle inschrijvingen voor een bepaalde actie, zodat leveranciers die deelnemen aan een collectieve inkoop actie een goed bod kunnen doen. Leveranciers ontvangen hiervoor algemene informatie zoals het totaal aantal deelnemers, maar krijgen hierbij nooit gegevens die tot u persoonlijk zijn terug te leiden voor zover u hiervoor geen specifieke toestemming heeft gegeven. Nadat het totale aantal inschrijvingen bekend is, ontvangt u van ons uw persoonlijke aanbod.

Als u besluit in te gaan op dit aanbod door daarop uw akkoord te geven, sluit u een overeenkomst met de deelnemende leverancier. Daarna zullen wij uw gegevens doorgeven aan de leverancier zodat de leverancier contact met u op kan nemen en de overeenkomst uit kan voeren.

Om onze acties en dienstverlening te verbeteren kunnen wij u na afloop van een actie per e-mail vragen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uiteraard beslist u zelf of u op dat verzoek ingaat.

Duurzaamheidsloket West-Brabant verwerkt uw gegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van de toestemming die u daarvoor geeft en overeenkomstig de deelnemersvoorwaarden die op deze actie van toepassing zijn.

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, zullen wij u via e-mail op de hoogte houden van onze diensten en u o.a. informeren als er een nieuwe inkoopactie start voor andere duurzame diensten en producten. Als u wilt deelnemen aan een collectieve inkoopactie dan wordt u gevraagd om uw energiegegevens in te vullen en ontvangt u een persoonlijk aanbod. U wordt via e-mail van nieuwe inkoopacties op de hoogte gehouden tot het moment dat u zich hiervoor uitschrijft of tot u het persoonlijk aanbod accepteert. Afmelden is mogelijk via de link onderaan iedere e- mail die u van ons ontvangt.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich uitschrijft voor e-mails over de Samen Slim Inkopen acties van Duurzaamheidsloket West-Brabant, dan zullen uw gegevens nog voor de duur van maximaal zes maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. Indien u langere tijd, maximaal twee jaar, niet meer heeft deelgenomen aan de Samen Slim Inkopen acties dan gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft voor deze dienst en zullen uw persoonsgegevens automatisch door ons worden verwijderd. Mocht u toch weer willen deelnemen dan kunt u zich uiteraard opnieuw inschrijven.

Hoe communiceren wij met u
Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail met u, via het e-mailadres dat u bij uw aanmelding aan ons doorgeeft. Ook kunnen wij u soms per sms een herinnering sturen, bijvoorbeeld wanneer de beslisperiode voor uw aanbod ten einde loopt of als u zich heeft opgegeven voor een webinar.

Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier op onze website als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen. Ons telefoonnummer en een link naar het contactformulier vindt u onderaan dit document.

Wanneer u een aanbod accepteert, ontvangt de betreffende leverancier de gegevens die zij nodig heeft om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Naam;
  • Adres en woonplaats;
  • Aanhef;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Informatie over uw energieverbruik en huidige energiecontract;
  • Geboortedatum (wanneer u het aanbod accepteert);
  • IBAN en naam rekeninghouder (wanneer u het aanbod accepteert).

De door u verstrekte gegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is om de Collectieve Inkoop Energie uit te voeren. U kunt hierbij denken aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Deze toeleveranciers werken uitsluitend in onze opdracht en mogen uw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Wijzigingen in dit privacystatement
Wij kunnen dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Indien u heeft deelgenomen aan de Samen Slim Inkopen acties , kunt u ons een verzoek toesturen om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen. Indien u dit aangeeft kunnen wij deze export ook naar een andere organisatie doorsturen. Dit verzoek kunt u indienen via ons contactformulier. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via het contactformulier of telefonisch contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer en een link naar het contactformulier vindt u onderaan dit document.

Wanneer u een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerkingen van persoonsgegevens.

U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Als u vragen of verzoeken heeft
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen en uw gegevens inzien:

 • Telefonisch, via 085-13 03 647 (ma t/m vr 09:00-18.00);
 • Via het algemene contactformulier op de website van Samen Slim Inkopen

Wanneer u naar aanleiding van dit privacystatement vragen hebt aan Samen Slim Inkopen dan kunt u die richten aan de het algemene e-mail adres van Duurzaamheidsloket West-Brabant: [email protected]
085-13 03 647
[email protected]
www.west-brabantwoontslim.nl
KvK: 71273883