VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. Je vindt alle maatregelen die in aanmerking komen voor de lening op www.energiebespaarlening.nl.

Kenmerken van de lening

  • De VvE heeft tenminste 10 appartementsrechten
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,-
  • Aantrekkelijke rente
  • Looptijd 10 of 15 jaar
  • Looptijd 30 jaar voor het Zeer energiezuinig pakket, Zeer Energiezuinig Pakket + / Nul op de meter met een maximum van € 65.000,- per appartement.  Lees de aanvullende informatie
  • Rente staat vast gedurende hele looptijd

Persoonlijke begeleidingDe VvE Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gefinancierd door de Rijksoverheid, de Rabobank, de ASN bank en de Council of Europe Development Bank (CEB).  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de Energiebespaarlening uit .

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.