Investeringssubsidie Duurzame Energie

Particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VVE's) die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers en warmtepompen.

De subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel. 

Berekeningswijze subsidiebedragen

Vanaf 1 juli 2017 krijg je bij aankoop van een luchtwarmtepomp van 1 kilowatt of minder een basissubsidiebedrag van 1.100 euro. Voor warmtepompen met een groter vermogen wordt dat subsidiebedrag verhoogd met 100 euro voor elke kilowatt aan extra vermogen. Voor een warmtepomp van 5 kilowatt krijg je dus 1.100 + 400 =  1.500 euro.

De extra bonus voor zeer zuinige warmtepompen blijft in stand. Voor een warmtepomp met energielabel A+ krijg je 150 extra subsidie en met A++ 300 euro.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Let op: Wijzigingen per 1 januari 2020:

Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels en biomassaketels. Ook kun je geen ISDE-subsidie meer aanvragen voor alle apparaten die worden geplaatst in nieuwbouwwoningen waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Ook is het subsidiebedrag veranderd voor kleine warmtepompen die worden gebruikt voor de verwarming van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor particulieren geldt een overgangsregeling:

  • U kunt nog subsidie aanvragen voor een pelletkachel of een biomassaketel als u deze heeft geïnstalleerd in 2019. U doet uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie.
  • U kunt ook een aanvraag indienen voor een pelletkachel of biomassaketel als u een afwijzing heeft ontvangen vanwege budgetuitputting in 2019. U doet uw aanvraag voor 1 juli 2020. 
  • U kunt een aanvraag indienen voor een zonneboiler of een warmtepomp voor uw eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018, wanneer dit apparaat is aangeschaft voor 1 januari 2020. U kunt het apparaat nog installeren tot 1 juli 2020. U doet uw aanvraag binnen 6 maanden na installatie.