Hallo waarmee kunnen wij jou helpen

Toon alle vragen Zonnepanelen

Een omvormer zet de gelijkstroom die afkomstig is van de zonnepanelen, om naar wisselstroom die standaard uit het stopcontact komt. Hoe lang een omvormer mee gaat is afhankelijk van verschillende factoren zoals het type omvormer en hoe goed de omvormer zijn warmte kwijt kan. Gemiddeld genomen gaan omvormers 10 tot 15 jaar mee. Gedurende de levensduur van de zonnepanelen (25 jaar) zal de omvormer dus minimaal 1 keer vervangen moeten worden.

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Dit is een duurzame manier van elektriciteitsproductie. De elektriciteit die in woningen wordt gebruikt, wordt vaak door fossiele brandstoffen opgewekt, bijvoorbeeld door kolen- en gascentrales.

Zonnepanelen verminderen de CO2 uitstoot, u wordt minder afhankelijk van uw elektriciteitsleverancier, uw energierekening daalt, en uw woningwaarde stijgt. Ook op bewolkte dagen wekken panelen elektriciteit op door het indirecte zonlicht. De opbrengst is dan wel minder. Een zonnepaneel gaat meer dan 25 jaar mee en levert gedurende zijn levensduur veel elektriciteit op.