Boetes bij ontbreken energielabel verhoogd

Je moet bij de verkoop, of verhuur, van je woning of bedrijfspand een definitief energielabel aan de koper geven. De boetes voor het ontbreken van een energielabel zijn recent verhoogd.

Op 28 oktober werd de beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Staatscourant gepubliceerd met nieuwe regels tot vaststelling van boetebedragen voor overtredingen van het Besluit energieprestatie gebouwen. De verhoging wordt op 1 november 2021 van kracht.

Een woningeigenaar die bij verkoop of oplevering aan de nieuwe eigenaar geen afschrift van een geldig energielabel beschikbaar stelt, kan een boete krijgen. De boetebedragen zijn per 1 november 2021 opgehoogd. Een particulier kan een boete krijgen van € 435,- en voor een bedrijf is de boete € 870,-. Deze bedragen gelden per verkochte woning zonder geldig energielabel.

Een energielabel wordt afgegeven na een onderzoek van je woning door een gecertificeerde Energie Prestatie (EP) adviseur.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van ILT.