Inspiratie voor natuurinclusief bouwen en renoveren

Altena Woont Slim helpt inwoners bij het besparen op en verduurzamen van hun energie. Bij renovatie en nieuwbouw moet er naast bouwkundige zaken ook rekening worden gehouden met de effecten op de omgeving en het milieu.

Adviesbureau Natuurinclusief heeft een prijsvraag uitgeschreven voor natuurinclusief bouwen en renoveren voor woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars.

In dit artikel in Bouwwereld wordt het fraaie project van de winnaar uitgelicht: het project dakenstroom van woningbouwcorporatie Casade uit Kaatsheuvel. Het betreft een renovatieproject van de huurwoningen.

Het project van de winnaar en andere deelnemers levert mooie inspiratie om bij de verduurzamen van de schil van de woning ook aandacht te geven aan ook andere milieu-aspecten dan CO2.