Feiten en fabels over het energielabel

Publicatiedatum: 14 februari 2024

Geeft een energielabel helderheid over de energierekening en is een Alabel altijd haalbaar? Het energielabel wordt steeds belangrijker, maar er heerst nogal wat onduidelijkheid over.

Feit: Wie een huis verkoopt zonder definitief energielabel, riskeert een boete Alle huiseigenaren ontvingen begin 2015 een voorlopig energielabel van de overheid. Dat laat zien hoe energiezuinig een woning is. Maar zo’n voorlopig label volstaat bij verkoop dus niet, het is slechts een inschatting op basis van Kadaster-gegevens en vergelijkbare woningen. Als huiseigenaar moet u bij verkoop een definitief energielabel beschikbaar stellen aan de koper. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert hierop. Ontbreekt zo’n geldig energielabel, dan kunt u een boete krijgen van 450 euro. Ook moet u de label klasse (A++++ t/m G) vermelden in verkoopadvertenties. Een definitief energielabel wordt vastgesteld door een energieadviseur die de woning inspecteert

Feit: Huizen met een hoger label verkopen sneller en tegen een hogere prijs 

Uit onderzoek van het Kadaster naar het effect van een energielabel op de huizenprijs blijkt dat woningen met een energielabel A, B en C makkelijker verkopen dan huizen met een lager label en bovendien meer waard zijn. Het prijsverschil tussen woningen met het laagste energielabel (G) en het hoogste energielabel (A) is sinds 2020 flink opgelopen tot wel 140.000 euro. Er werden in de eerste drie maanden van 2023 ruim 10.000 woningen met een Alabel verkocht tegenover 8.500 huizen in het tweede kwartaal van 2020. Bij F- en Glabelwoningen liepen de aantallen juist terug van 5.700 naar 4.000 over dezelfde periodes. Overigens ziet het Kadaster ook steeds meer goede energielabels en steeds minder slechte energielabels in de particuliere woningvoorraad. Het aanbod van woningen met een slecht energielabel neemt dus af

Fabel: Het energielabel geeft kopers helderheid over de energierekening 

Geen helderheid, wel een indicatie. Belangrijke factoren voor het bepalen van een definitief energielabel zijn onder meer de isolatiemaatregelen, het type verwarming en ventilatie. Maar hoe hoog een energierekening daadwerkelijk is, hangt ook af van het gedrag van de bewoner. Hoe zuinig gaat die om met de verwarming, warm water en elektriciteit? Ook de kwaliteit van de energiebesparende maatregelen speelt een rol

Feit: Maatregelen tellen soms pas mee als er bouwtekeningen of een factuur van zijn 

Het kan zijn dat er isolatie onder het dak of in de spouwmuur zit, maar dit niet is te zien. Dan moet er documentatie van zijn. Denk aan bouwtekeningen of een factuur die duidelijk aan de woning te linken zijn. Anders mag de energieadviseur deze maatregelen niet meenemen in het energielabel. Dan moet hij de isolatie baseren op het bouwjaar van de woning. Een adviseur kan niet even een gipsplaat verwijderen of een gaatje boren. Ook bij zonnepanelen gaat een adviseur in principe uit van een standaard opwek vermogen. Behalve als er geldige documentatie van is en de zonnepanelen in een landelijke database staan. Dan wordt de waarde uit die database gebruikt, deze is vaak gunstiger

Fabel: Mijn woning krijgt altijd hetzelfde label als die van de buren 

Soortgelijke woningen met eenzelfde bouwjaar kunnen toch een ander energielabel krijgen. Ten eerste kunnen de buren natuurlijk meer of minder energiebesparende maatregelen hebben genomen. Daarnaast bestaat het huidige energielabel sinds 2021. Daarvoor gold een andere systematiek. Beide methodes leiden in sommige gevallen tot verschillende uitkomsten. Bij appartementen spelen nog andere zaken. Zo scoren woningen onder het dak of naast een onverwarmde berging vaak slechter dan een woning middenin het complex.

Fabel: Een Alabel is altijd haalbaar 

In theorie is het mogelijk om een woning met label G zodanig te verduurzamen dat deze een Alabel of nog hoger krijgt. Maar in de praktijk kan dit een grondige verbouwing betekenen die vele tienduizenden euro’s kost en nooit wordt terugverdiend. Daarnaast kunnen er andere redenen zijn waardoor de benodigde maatregelen niet zijn uit te voeren. Denk aan bouwkundige beperkingen of regels vanuit de gemeente.

Feit: Monument- eigenaren zijn niet verplicht tot een energielabel 

De verplichting voor een energielabel bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Een eigenaar mag het pand zonder een label verkopen. Voor panden die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht maar zelf geen monumentale status hebben, is een energielabel wel verplicht

Fabel: Het energie-label is onbeperkt geldig 

Een energielabel is tien jaar geldig. Heeft u verbeteringen in het huis aangebracht, bijvoorbeeld (betere) isolatie of zonnepanelen? Dan kunt u altijd een nieuw energielabel laten vaststellen. Het nieuwe label is weer tien jaar geldig

Bron: Vereniging Eigen Huis