Afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in februari op agenda Eerste Kamer

In begin februari wordt de plenair behandeling van het wetsvoorstel van demissionair minister Jetten om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen pas besproken in de Eerste kamer.

Half februari stemde de Tweede kamer met het wetsvoorstel dat de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2025 regelt in. De senatoren van de Eerste kamer stelden een uitgebreide reeks vragen aan minister Jetten.

Afgelopen juni beantwoordde de minister voor Klimaat en Energie de tientallen kritische vragen die eind maart in de eerste ronde gesteld werden. Vervolgens was er een tweede vragenronde die afgelopen week werden beantwoord. De verschillende partijen die zitting hebben in de commissie Economische Zaken en Klimaat besloten vervolgens dat de gestelde vragen afdoende waren beantwoord.

De Eerste Kamer zal nu plenair in debat gaan over het wetsvoorstel en vervolgens beslissen of het wetsvoorstel aangenomen of verworpen wordt. De Eerste Kamer kan namelijk geen wijzigingen of verbeteringen voorstellen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de plenaire vergadering vindt plaats in 2 rondes (red. termijnen). In de eerste termijn spreken eerst de betrokken Kamerleden. Dit doen zij namens hun fractie. Daarna antwoordt de bewindspersoon die het wetsvoorstel verdedigt. Gebruikelijk is dat er een tweede termijn plaatsvindt. Ook daarin komen weer eerst de leden aan het woord en daarna de indieners van het wetsvoorstel.

Aan het einde van de beraadslaging over een wetsvoorstel vraagt de voorzitter van de Eerste Kamer of er behoefte is om tot stemming over te gaan. Als geen enkel Kamerlid stemming vraagt, wordt het wetsvoorstel direct aangenomen.

Als er stemming wordt gevraagd, bepaalt de Kamervoorzitter wanneer de stemming zal plaatsvinden. Doorgaans is dat in de eerstvolgende vergadering. Soms vindt de stemming nog in dezelfde vergadering plaats.

Voor meer informatie kunt u kijken op Solar Magazine.

Bron: Solar Magazine